inhouse

Här hämtar du som anställd på Leasab din tidrapport. Rapportera dina arbetade tider
veckovis via e-post, brev eller så ses vi på kontoret när du lämnar in din tidrapport.


08-410 722 00

rapportera tider

1. Öppna Excelfilen i din dator
2. Aktivera redigering
3. Fyll i dina tider
4. Välj > Arkiv > Spara som > Namnge filen
 
Får du förskjutningar i Excel filen?
Öppna istället PDF-filen för utskrift och fyll i förhand.

Har du några funderingar, kontakta gärna din kontakt-person på Leasab eller ring vår växel: 08 - 410 722 00

Tidrapport rapporteras veckovis till:
info@leasab.se

Leasab Consulting & HR AB
Kungsgatan 37, 8 tr
111 56 Stockholm

 

LEASAB Consulting & Human Resource AB | Postadress: Kungsgatan 37 8 tr, 111 56 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 37, Stockholm  | World Trade Center Göteborg, Mässans Gata 18 
Växel: 08-410 722 01 | Fax: 08-120 205 99 | E-post: info@leasab.se