inlåning elektriker

SVENSK EXPERTIS,
HELT ENKELT!

Leasab är ett av Sveriges ledande konsultföretag med expertis inom Elinstallation, VS, Sprinkler och Ventilation. Vi erbjuder ökad flexibilitet genom kostnadseffektiv uthyrning/utlåning.
Vi arbetar rikstäckande och finns i Ert direkta närområde. 

EL & vvs

Det är tryggt och enkelt att anlita oss
till era behörighetskrävande projekt.
Vi är medlemmar i Installatörsföretagen & följer installationsavtalet för el och VVS företagen.

> Se medlemsskap, IN 

ID06 kontroll

ID06-hanteringen på våra arbetsplatser innebär att samtliga aktörer använder samma system för
närvarokontroll, obligatoriska
eller avtalade utbildningskrav samt inpasserings- och låsfunktioner.

> Läs mer, ID06 

trygghet

Vi är även medlemmar i BI, Sveriges byggindustrier. Där vi tillsammans arbetar för en sund byggbransch genom att värna om god affärssed
och kvalitet i byggandet.


> Se medlemsskap, BI

uppdragsgivare har ordet

Vi har upplevt samarbetet mycket flexibelt och väl fungerande. När frågor har uppstått har detta alltid åtgärdats snabbt. Personalen har uppfyllt våra krav på kunskaper och erfarenhet. Att vi har rekryterat flera är bevis på detta."

 
VD, Anders Lundén, Stockholms Eltjänst AB

våra rEFERENSER | KUNDCASE

  Midroc, Assemblin, UMIA, Skanska, NCC, A-Sprinkler AB, PEAB, SH-Bygg AB, Wäst-Bygg AB,
Emil Lundgren AB, Bravida AB, Ecompaniet AB, Miljöventilation AB, PRE AB, DJ Vent AB m.fl.

LEASAB Consulting & Human Resource AB | Postadress: Kungsgatan 37 8 tr, 111 56 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 37, Stockholm  | World Trade Center Göteborg, Mässans Gata 18 
Växel: 08-410 722 00 | Fax: 08-120 205 99 | E-post: 
info@leasab.se