Rekrytering elektriker

vi rekryterar expertis!

Till ett företags viktigaste beslut hör att välja de bästa
medarbetarna. Det är investeringar som får avgörande betydelse för företagets framtid. Vi hjälper Er att hitta
de bästa medarbetarna. Tillsammans analyserar och dokumenterar vi kravprofilen på den Ni söker. Vi ger
varje rekryteringsuppdrag vår odelade uppmärksamhet.
Vi kan sökvägarna, vi har kompetensen och erfarenheten.

Genom ett seriöst, diskret och målinriktat arbete söker vi sedan kandidaterna, i vår egen databas och via andra kanaler.

Vi tränger djupt bakom traditionella uppgifter i CV:s. Förvänta Er därför ett starkt, personligt engagemang när ni anlitar oss för rekrytering av Er nästa medarbetare. Först efter intervjuer, tester, analyser och referenstagning gör vi vårt urval och presenterar därefter våra slutkandidater.
 
Om Ni själva tagit fram ett antal kandidater via till exempel annonsering kan vi hjälpa till med de viktigaste avgörande momenten: bedömningen och urvalet. Vår gedigna erfarenhet kompletteras med beprövade tester.
Allt för att säkra bästa möjliga resultat av rekryteringen.

Vår kvalitetscertifiering innebär att vi håller en hög och jämn kvalitet på våra tjänster oavsett var i landet du anlitar oss.
Vi följer de etiska regler som tagits fram av vår bransch-organisation.

Kontakta vår HR avdelning för ytterligare information.
 

Våra senaste rekryteringar;

LEASAB Consulting & Human Resource AB | Postadress: Kungsgatan 37 8 tr, 111 56 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 37, Stockholm  | World Trade Center Göteborg, Mässans Gata 18 
Växel: 08-410 722 01 | Fax: 08-120 205 99 | E-post: info@leasab.se