inlåning elektriker

SVENSK EXPERTIS,
HELT ENKELT!

______________________________________________
 

Leasab är ett av Sveriges ledande konsultföretag med expertis inom elinstallation, ventilation, VVS samt bygg och anläggning. Vi erbjuder ökad flexibilitet genom kostnadseffektiv inhyrning.
Vi arbetar rikstäckande och finns i Ert närområde.

ELINSTALLATION

Det är tryggt och enkelt att anlita oss
till era behörighetskrävande projekt.
Vi är medlemmar i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen och följer installationsavtalet.


> Se medlemsskap, EIO

BYGG  & VVS

ID06-hanteringen på våra arbetsplatser innebär att samtliga aktörer använder samma system för
närvarokontroll, obligatoriska
eller avtalade utbildningskrav samt inpasserings- och låsfunktioner.

> Läs mer, ID06 

BYGG  & VVS

Vi är även medlemmar i BI, Sveriges byggindustrier. Där vi tillsammans arbetar för en sund byggbransch genom att värna om god affärssed
och kvalitet i byggandet.


> Se medlemsskap, BI

uppdragsgivare har ordet

 " Stockholms Eltjänst har under 2015-16 hyrt in sex elektriker månadsvis från Leasab.
Vi har upplevt samarbetet som flexibelt och väl fungerande. När eventuella frågor eller problem har
uppstått har detta alltid åtgärdats snabbt av Leasab. Elektrikerna har i de allra flesta fall uppfyllt våra krav på kunskaper och erfarenhet. Att vi har rekryterat flera av elektrikerna är bevis på detta."

 
VD, Anders Lundén, Stockholms Eltjänst

våra rEFERENSER | KUNDCASE

  Vi samarbetar bl.a. med; Midroc Electro AB, Skanska, NCC, A-Sprinkler AB, PEAB, SH-Bygg AB, Wäst-Bygg AB,
Emil Lundgren AB, Bravida AB, ecompaniet AB, Miljöventilation AB, PRE AB, DJ Vent AB m.fl.

LEASAB Consulting & Human Resource AB | Postadress: Kungsgatan 37 8 tr, 111 56 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 37, Stockholm  | World Trade Center Göteborg, Mässans Gata 18 
Växel: 08-410 722 00 | Fax: 08-120 205 99 | E-post: 
info@leasab.se